Scroll Top
Carrer Major 40-42, 2n B-C - Terrassa | Plaça Catalunya 8, 3r 2a - Barcelona
ServEIs

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Traiem el màxim rendiment al patrimoni dels nostres clients

El nostre objectiu és el d’ajudar als nostres clients a obtenir el màxim rendiment del seu patrimoni a través d’un servei personalitzat que permeti treure’n la major rendibilitat.
Ens dediquem tant a la intermediació immobiliària com a l’administració de les finques dels nostres clients, mantenint-los informats regularment de totes les gestions que afecten al seu patrimoni immobiliari (valorant els preus del mercat en cada moment o seleccionant el millor llogater per a cada propietari).

Ens ocupem de tots els serveis relacionats amb aquest àmbit, com per exemple:

 • Valoració de les finques i estudi de les rendibilitats dels lloguers
 • Tramitació i obtenció de cèdules d’habitabilitat
 • Tramitació i obtenció de certificats energètics
 • Assessorament i redacció dels contractes de lloguer – Contractes de venda – Contractes de traspàs
 • Tramitació de fiances a l’INCASÒL
 • Tramitació de les liquidacions d’impostos corresponents
 • Pagaments a proveïdors i canvis de titularitat dels subministraments
 • Revisió i actualitzacions de la renda
 • Cobrament de les rendes i gestió i reclamació d’impagats
 • Tràmits a l’Ajuntament (taxes de residus, guals, IBI, etc.)
 • Tràmits als Registres de la Propietat (notes simples i certificacions)
 • Obres de manteniment i reparacions
 • Tramitacions d’escriptures

ASSEGURANCES

Oferim diferents solucions per aconseguir una major seguretat dels seus béns

Addicionalment, som agents de la companya suïssa HELVETIA SEGUROS, fundada l’any 1858.
Cal advertir que és important tenir pòlisses d’assegurança que cobreixin els diferents riscos als qual estem exposats i que han de planificar-se en funció de cada perfil personal, financer o patrimonial que es vulgui protegir.

Així, us podem oferir:

 • Assegurances de la llar (per a pisos, cases, torres, apartaments, bunga- lows, etc.)
 • Assegurances d’automòbils (cotxes, motos i embarcacions)
 • Assegurances de vida (accidents, malaltia, decessos, etc.)
 • Assegurança de comerços, tant del valor de l’immoble com de l’activitat
 • Assegurança de la indústria, tant de la nau com de la pròpia activitat
 • Plans de pensions, estalvi i assegurances dotals

SERVEIS JURÍDICS

Assessorament juridicoadministratiu per empreses i particulars

Des de fa més de 50 anys, assessorem als nostres clients amb solucions equilibrades per tal de maximitzar els seus beneficis.

Els nostres serveis jurídics estan especialitzats en les següents branques del dret:

Dret civil

 • Dret successori – Herències
 • Reclamacions de quantitat
 • Expedients de domini (immatriculacions de finques, excessos de cabuda…)
 • Reclamacions de Responsabilitat Civil

Dret administratiu

 • Expropiacions
 • Juntes de compensació
 • Procediments tributaris
 • Procediments davant els Ajuntaments, Diputacions…

Arrendaments urbans

 • Desnonaments
 • Resolucions de contracte
 • Conflictes derivats de l’aplicació de la llei d’arrendaments urbans